donderdag 19 juli 2018

Wajonger in de problemen

Wajonger in de problemen

In 2017 heb ik mijn zorgen geuit over de toekomst van mensen in de
Wajong. Er zou gestemd worden om tekorten op deze kwetsbare doelgroep.
De korting is er helaas door en voor ons is het nu een kwestie van overleven.
Ik vroeg me af of ik in 2018 alles nog wel zou kunnen betalen.
Waren mijn zorgen terecht?

Via twitter hoorde ik al vrij snel dat je recht hebt om toeslag aan te vragen.
Toch duurde het nog een dikke 2 maanden voordat ik genoeg moed had
verzameld om dit ook daadwerkelijk te doen. Dan denk je bij jezelf waarom
wachten op het aanvragen van iets waar je recht op hebt en wat belangrijk
is voor je leef inkomen? Als ik kijk naar mijn eigen situatie weet ik van
mezelf dat ik een gruwelijke hekel heb om formulieren in te vullen.

Dat is nog niet het enigste wat het lastig maakt om de toeslag aan te
vragen. Ik moest via uwv website de formulieren op een ingewikkelde
manier downloaden. Via mijn eigen laptop lukte het niet dus heb ik mijn
coach gevraagd dit te doen voor mij.
Vervolgens moet je dat hele formulier lezen en goed invullen voordat je
hem op kunt sturen. Dat is voor mij nogal een dingetje want ik vind
begrijpend lezen lastig.
Als derde moest ik nog het juiste adres opzoeken, wat ook lastig is omdat
de uwv website niet bepaald duidelijk aangeeft naar welk adres je het moet
opsturen.nKortom: Ik begrijp heel goed waar veel wajongers tegenaan
lopen waardoor er zoveel de toeslag nog niet hebben aangevraagd.

Een grote groep Wajongers heeft recht op de toeslag maar zijn hiervan
niet op de hoogte of weten niet hoe ze dit moeten aanvragen. In het stuk
van de NOS (https://bit.ly/2mrtLeG) gaat dit over ruim 20.000 wajongers.
Ik vind het zeer zorgwekkend dat zo’n groot deel van de Wajongers dat wel
recht heeft op deze toeslag dit niet heeft aangevraagd.
Ik vind dat de verantwoordelijkheid voor het aanvragen voor deze toeslag
niet bij de Wajonger moet liggen maar dat dit automatisch moet worden
bijgevuld door het UWV. Wajongers moeten niet belast worden met dit
soort ingewikkelde aanvragen, we zitten immers niet voor niets in
de Wajong?
Dat zoveel Wajongers dit nog niet hebben aangevraagd is het bewijs
dat dit een stap te ver is.

Het is fijn als je precies weet waar je aan toe bent zodat je geen zorgen
meer hebt over je financiën. Er zou meer ondersteuning moeten komen
voor Wajongers om de juiste wegen te vinden hoe je dit soort aanvragen
moet doen.
Als er in kaart is gebracht om welke wajongers het gaat kun je precies
zien wie dit nog niet heeft aangevraagd en deze mensen hulp bieden bij
dit probleem. Dat het gaat om ruim 20.000 wajongers is zorgwekkend en
is iets wat niet genegeerd mag worden.
Als al deze mensen nog geen toeslag hebben aangevraagd zit daar vast
al een groot deel al van in de problemen want je komt gewoon niet rond
met 955 euro per maand.

Zelfstandigheid is iets wat bij mij hoog in het vaandel staat. Ik vind het heel
belangrijk om mezelf zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen bewegen.
Ik vind dat dit ook meer gestimuleerd moet worden vanuit het kabinet.
Wat er nu echter gebeurd is dat we zodanig in de knel komen te zitten dat
zelfstandigheid niet meer mogelijk is.
Wat wij als Wajongers nodig hebben om zelfstandiger te kunnen zijn en
op deze manier deel te kunnen nemen aan de maatschappij is meer
ondersteuning en duidelijkheid. Laat ons niet in de kou staan maar help
ons hiermee.

2 opmerkingen: