zaterdag 22 augustus 2015

Zorgen voor de toekomst

Persoonlijke ontwikkeling
Ik werk nu alweer een jaar en 5 maanden op mijn stage plek bij Beweging 3.0 en ik heb ontzettend veel geleerd. Ik heb al meer bereikt dan ik zelf voor mogelijk had gehouden. Ik wist immers niet of ik dit werk wel kon en hoever ik zou komen met de opleiding Maatschappelijke Zorg. Toch heb ik er al twee jaar op zitten. Twee jaar vol groei en persoonlijke ontwikkeling. Zonder deze opleiding was ik niet zover gekomen in mijn ontwikkeling dus ik ben blij dat ik deze weg gekozen heb.


Veranderingen
De afgelopen tijd was het erg hectisch op mijn stage plek. We zijn begin juli verhuisd naar een nieuwe locatie en dat gaat me niet bepaald in de koude kleren zitten. Door de beperking die ik heb, zijn veranderingen lastig voor mij. Het duurt bij mij langer voordat ik alle nieuwe informatie goed verwerkt en opnieuw geordend heb. Het gevolg is dat ik daardoor erg moe ben en dat collega’s zien dat ik minder goed functioneer dan voorheen. Ik baal hier erg van want ik wil zo graag zo volwaardig mogelijk mee draaien als professionele beroepskracht. Toch moet er rekening gehouden worden met mij...


Meer openheid over mezelf
Dit vraagt van mij dat ik opener ben over wat er aan de hand is met mij. Ook al zie je niks aan mij en zul je het bijna niet aan me merken, toch zijn er dingen waar ik tegen aan loop. Ik vind het moeilijk en moet dit accepteren van mezelf. Afgelopen week heb ik een heel fijn gesprek gehad met mijn leidinggevende en praktijkbegeleidster. Zij zien mij worstelen hiermee en willen mij graag helpen. Ze staan 100 % achter mij dat ik mijn diploma haal. Dit voelt heel fijn en motiveerd mij om tot het uiterste te gaan. Toch moet ik op mijn grenzen blijven letten.


Zorgen voor de dag van morgen
Dit gegeven baart mij zorgen voor de toekomst. Zal ik mij kunnen redden in een baan in de zorg of zal ik terug moeten vallen op een gesubsidieerde baan? Ondanks dat ik bewezen heb dat ik heel wat in huis heb zijn er toch dingen waar een werkgever rekening mee moet houden. Bestaan er nog werkgevers die iemand zoals ik een kans willen geven? Dit zijn nog geen dingen waar ik me nu druk over moet maken eerst wil ik mijn diploma halen! Het feit is echter dat ik niet in een gat wil vallen als mijn stage beëindigd. Het heeft me al enorm veel energie gekost om een ritme op te bouwen en dit wil ik graag vasthouden.Het is dus wel iets wat me dwars zit en wat reëel is voor mij straks.


Dankbaar
Tot die tijd leer ik de dingen die ik leren moet op mijn eigen manier en heb ik mijn manier om met mijn beperking om te gaan. Met hulp en begrip van mijn lieve collega’s die rekening houden met mij kom ik een heel eind! Ik ben  dankbaar dat ik deze fijne stage heb gevonden!

vrijdag 14 augustus 2015

Hoe nu verder...

Toen ik in 2013 begon met de opleiding Maatschappelijke zorg wist ik niet of ik niveau 3 wel aan kon en of dit überhaupt de goede richting voor mij was. Ik wist niet hoever ik zou komen en of het wel goed zou gaan op mijn stage. Zouden mijn colleg’s mij wel begrijpen en mij de kans geven om te groeien?


Ik werk nu alweer een jaar en 5 maanden met veel plezier op mijn stage. Ik leer elke dag dat ik werk weer bij, Maar sinds we verhuisd zijn loop ik tegen situaties aan ook door de beperking die ik heb.. Op de vorige locatie kon ik goed functioneren omdat daar veel duidelijkheid en structuur was. Ik wist goed wat ik moest doen, was vertrouwd met de locatie en de mensen, op deze locatie moet (lijkt het wel) alles opnieuw worden uitgevonden.  Dit brengt een boel extra stress en onduidelijkheid mee. Toch proberen we zo goed en kwaad als het gaat met elkaar er voor de mensen te zijn.


Het leek mij eerst verstandig om niks te zeggen over de beperking die ik heb. Ik wil als een volwaardige collega meedraaien en niet ontzien of beschermd worden. Toch merk ik de laatste weken dat er meer duidelijkheid vanaf mijn kant nodig is. Collega’s zien dat ik meer moeite heb met alle veranderingen dan een ander. Ze kunnen me alleen helpen als ik zelf deze duidelijkheid durf te geven anders gaan er irritaties ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen zeker in dit geval. Ik ga dus mijn schroom overwinnen en eerlijk zijn over mezelf. Ze hebben inmiddels immers ook de kwaliteiten gezien die ik in huis heb en ik weet zelf beter waar ik tegen aan loop.

Dat is ook het fijne van deze stageplek. Enerzijds is het heel confronterend om te ontdekken wat je beperkingen zijn anderzijds geeft het ook voor mezelf duidelijkheid. Wat kan ik wel en waar heb ik moeite mee? Zou ik dat nog kunnen verbeteren of moet ik accepteren dat ik niet met alles mee kan komen wat er gevraagd wordt. En wat voor gevolgen heeft dit voor mij in de toekomst? Kan ik wel werk vinden en houden in de zorg? Mijn stageplek wil er alles aan doen om mij te helpen mijn diploma te halen en daar ben ik ze verdomd dankbaar voor. De eerste stap is nu eerlijk zijn. Daarna ga ik kijken hoe nu verder. Wordt vervolgd..

zondag 2 augustus 2015

Omgaan met veranderingen

Veel veranderingen
Sinds begin juli is de locatie van mijn stage verhuisd naar de Lichtenberg in Amersfoort. Voor mij is het qua reizen heel fijn want ik hoef nu niet meer smiddags onhandig via Utrecht te reizen. Dit scheelt weer een boel energie. Voor mijn collega’s (mijzelf) en de mensen die op ons dagcentrum komen is het echter een grote verandering. De groepen zijn groter en er zijn meer zorgtaken.

Begeleiding
Ik zag er best tegen op om weer te beginnen na mijn vakantie, maar gelukkig ben ik door mijn collega’s heel goed opgevangen. Ik sta op een groep waar ik het afgelopen jaar al steeds heb gestaan waardoor ik de meeste mensen uit de groep goed ken. Op deze manier kan ik op mijn tempo rustig wennen en de nieuwe locatie mij eigen maken. Het is fijn om met mensen te werken die mij goed begeleiden in mijn leerproces. Ze zien dat ik moeite heb met nieuwe situaties en laten mij hier zo goed mogelijk aan wennen..

Zelfverzekerder
Zelf ben ik blij dat ik nog een half jaar extra de tijd heb genomen. Ik merk dat ik steviger in mijn schoenen moet gaan staan om een groep goed te kunnen begeleiden. Om deze reden en om zelf beter in mijn vel te zitten ben ik sinds kort eindelijk begonnen met therapie zodat ik straks als ik mijn diploma heb echt mijn vrouwtje kan staan. Ik wil mij niet meer laten leiden door onzekerheid maar echt staan voor wat ik wil en mijn kwaliteiten gaan inzetten.

Toekomst
Toch maak ik mij best zorgen om mijn kansen straks op de arbeidsmarkt. In de zorg blijven de bezuinigingen ons om de oren slaan. Was er eerst vraag naar niveau 3 nu is er meer vraag naar niveau 4. Mijn wens voor de toekomst is dat ik mezelf mag en kan blijven ontwikkelen op mijn eigen tempo. De vraag is is dit nog wel mogelijk in deze veeleisende maatschappij?
Ik heb de afgelopen twee jaar een enorme positieve ontwikkeling gemaakt. Ik weet beter wat ik wil en kan en ik weet dat er nog veel meer potentie in mij zit wat er graag uit wil.

Verder bouwen

Als ik straks mijn diploma heb wil ik graag nog een jaar werken op het niveau dat ik nu heb. Als ik mij hier voldoende in heb ontwikkeld wil ik graag verder groeien en leren. We zullen zien wat de toekomst brengt. Voor nu ben ik tevreden met wat ik al heb bereikt. Ik heb een fijne stage en een leuk flatje waar ik mij fijn voel. Van hier af kan ik verder bouwen.