vrijdag 9 maart 2018

Accepteren dat je ‘anders’ bent

Accepteren dat je ‘anders’ bent
Deel 1

Wat is het 22q11 syndroom?
Ik ben geboren met de onbekende aandoening 22q11s. Op de 22e
chromosoom ontbreekt een heel klein mini stukje informatie. Dit veroorzaakt
deze aandoening.
Het is een ingewikkeld syndroom omdat het ongeveer 195 verschillende
kenmerken heeft en dan hebben we het over de kenmerken die bekend
zijn bij de artsen.
Onder dit syndroom valt o.a. verstandelijke beperking, psychische klachten
zoals bijvoorbeeld last hebben van angsten, depressies, psychotische
klachten, leerproblemen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Bij mij uit het zich zo dat de prikkel en informatieverwerking langzamer
verloopt.
Omdat ik daarnaast ook hooggevoelig ben komen prikkels heel hard binnen.
Het gevolg is dat het mij veel energie kost om alles goed te verwerken.
Ik heb hierdoor meer moeite met overzicht behouden. Duidelijkheid en rust
is voor mij heel belangrijk.

Anders zijn.
Acceptatie is een onderwerp dat in ieders leven in meer of mindere mate
voorkomt.
In mijn leven speelt het een vrij grote rol sinds ik weet dat ik 22q11s heb.
Voordat ik wist dat ik dit syndroom had, had dit al grote invloed op mijn leven
maar we konden het nog geen naam geven. Pas na allerlei onderzoeken
in het ziekenhuis kwam er uiteindelijk na een Fish test (een soort
DNA test) uit dat ik dit syndroom heb. En dan moet je verwerken
en accepteren dat je ‘anders’ bent.

Als je twaalf bent wil je absoluut niet anders zijn dan anderen. Ik vond het
verschrikkelijk en wilde het helemaal niet hébben. Ik was bang dat je het
aan me kon zien en werd daardoor heel onzeker.
Gevoeligheid en onzekerheid zijn dingen die niet handig zijn op de
middelbare school dus ik werd behoorlijk gepest.

Depressie
Ik viel in een diepe depressie. Hoe moet je ermee omgaan dat je iets hebt
dat je anders maakt dan anderen? Uiteraard ging ik in therapie, maar het
grootste deel van verwerking en acceptatie moet je zelf zien uit te vogelen.
Het helpt al een boel als je weet wat je hebt maar omdat het syndroom dat ik
heb zeer onbekend is wist ik niet wat voor invloed het nu precies op mij had.
Ik raakte mezelf een beetje kwijt in die donkere periode want wat ben je nu
zelf en wat is het syndroom?

Therapie
Vanaf mijn 20e ging ik in therapie bij een psychiater die gespecialiseerd
is in het syndroom dat ik heb. Zij hielp me in het proces van volwassen
worden met een beperking in een wereld waarin van alles van je
wordt verwacht. Wat kun je wel en wat niet?
Van haar leerde ik het syndroom iets beter begrijpen en de invloed die het op
mijn leven heeft. Ik begreep dat ik er niks aan kon doen dat ik vaak afspraken
af moest zeggen omdat het qua energie niet lukte. Dit hielp mij enorm met het
leren begrijpen van wat ik heb.
Het was een grote opluchting dat het niet aan mijzelf lag maar dat het door
het syndroom kwam. Als je begrijpt wat je hebt kun je dit ook beter accepteren.

Grenzen leren aangeven
Ik nam het mezelf altijd kwalijk als ik op het laatste moment moest afzeggen.
Wat is nu verstandig? Doorzetten en toch gaan? Of naar mezelf luisteren?
Vaak koos ik dan op het laatste moment pas voor mezelf omdat ik het
zo moeilijk vond weer te moeten teleurstellen.
Als ik over mijn grens heen ga wordt ik letterlijk ziek.
Als ik naar een afspraak ga als ik me niet fit voel komen alle prikkels nog
harder binnen dan normaal. Vaak eindig ik dan met hoofdpijn of ben ik
chagrijnig op de afspraak zelf en daar heeft natuurlijk niemand wat aan.

Nadat ik begreep dat het syndroom hier zo’n grote invloed op heeft leerde
ik er beter mee omgaan.
Zo zeg ik nu tegen vrienden en familie; we kijken op die dag hoe ik me voel
en dan laat ik het je weten. Of als er die week dat ik wil afspreken veel
onverwachte situaties gebeuren waardoor mijn hoofd sneller ‘vol’ zit dan
weet ik al dat ik geen extra afspraken erbij kan hebben. Ik kan dit gelukkig
veel beter inschatten nu daar ben ik al heel blij om.

Lotgenoten contact
Wat heel erg geholpen heeft is lotgenoten contact met anderen die ook
dit syndroom hebben. Herkenning en erkenning is heel belangrijk als je iets
hebt dat zo onbekend is en wat niemand kent of begrijpt. Het is fijn om met
vriendinnen te praten die hetzelfde hebben als jij. Je hoeft het dan niet steeds
uit te leggen of jezelf te verantwoorden en je begrijpt elkaar
met een half woord.

Toch blijft het ook een lastig syndroom juist omdat het zich zo verschillend uit.
Zo heb ik me jaren gemeten met vriendinnen die dit syndroom hebben die
‘gewoon’ aan het werk zijn.
Het afgelopen half jaar heb ik onder ogen moeten zien dat dit voor mij vrijwel
onmogelijk is. Ik loop te veel tegen mijn beperking aan op werkgebied.
Dat is heel pijnlijk en een proces waar ik nog volop  mee bezig ben want hoe
moet je je leven inrichten als je niet kunt werken?

Kiezen voor jezelf
Op dit moment is rust voor mij belangrijker dan ooit. Ik let nog beter op wat
ik wel en niet kan. Ik krijg sinds enkele maanden weer thuis begeleiding
wat mij helpt om dingen op een rijtje te zetten en het overzicht te behouden.
Ook ga ik binnenkort weer in therapie. Therapie blijft een terugkerend iets
als je zo kwetsbaar bent als ik.

Wajong
Er zijn gelukkig ook goede dingen en dat is dat ik heel blij ben dat ik
nu eindelijk voor mezelf kies. Dit kan in Nederland omdat ik een Wajong
uitkering heb. Dit kreeg je voorheen als je door een beperking of ziekte
(waar je mee bent geboren) arbeidsongeschikt bent verklaard.
Nu is dit weer veranderd dus ik ben heel blij dat ik deze uitkering nog heb.
Ik woon zelfstandig en wil heel graag zelfstandig blijven dat is voor mij
van levensbelang voor mijn eigenwaarde.
Mensen die nu hulp nodig hebben doordat ze door een ziekte niet
kunnen werken komen in de bijstand terecht. Ik vind dat heel erg.
Het doet mij veel verdriet dat niet iedereen in Nederland de hulp
krijgt die hij of zij nodig heeft.

Ik wil daarom graag op mijn eigen manier een steentje bijdragen aan
de maatschappij. Ik schrijf mijn ervaringen op en waarom het zo belangrijk
is dat mensen met een beperking de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Het is ongelooflijk maar waar, veel mensen snappen dat gewoon niet.
Je wordt bevooroordeeld en afgerekend op het feit dat je iets minder goed
kunt dan een ander dat is heel triest.
Het is heel belangrijk dat mensen snappen hoe moeilijk het leven is als je
een beperking hebt. Ik loop er daarom niet meer voor weg en wil me
niet meer als ‘normaal’ presenteren.
Ik heb een beperking, maar ik ben ook ‘gewoon’ Anne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten